Mikä on Vieno?

Vieno on palvelu, jonka avulla asiakkaamme voivat kuunnella Vienon rentoutuksia. Rentoutuksia lisätään joka kuukausi, joten aina on jotain uutta kuultavaa!

Ilmainen kokeilu ja kampanjat

Kokeile Vienoa ilmaiseksi 30 päivää! Jos pidä Vienon koekäytöstä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jäsenyytesi jatkuu automaattisesti kokeilujakson jälkeen niin kauan, kun haluat olla jäsenenä.

Vieno-jäsenyytesi on rekisteröitymispäivästä alkava kuukausittainen jäsenyys. Ei sopimusta, ei peruutusmaksuja, ei sitoumuksia. Voit peruuttaa tilauksen netissä milloin tahansa, ympäri vuorokauden.

Vieno voi tarjota kausittain kampanjahintoja ja tutustumistarjouksia uusille käyttäjille. Tutustumistarjous koskee ainoastaan sellaisia käyttäjiä, jotka eivät ole tehneet tilausta tai hyödyntäneet tutustumistarjousta tai muuta vastaavaa tarjousta aiemmin. Tämä pätee, ellei tarjouksesta muuta ilmene.

Tutustumisjakson päätyttyä tilaus muuttuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevaksi ja Vieno laskuttaa seuraavasta kuukaudesta, ellei tilausta ole päätetty ennen tutustumisjakson päättymistä. Vieno ei lähetä erillistä ilmoitusta tutustumisjakson päättymisestä ja olet siten itse vastuussa tutustumisjakson päättymisen tiedostamisesta sekä siitä, milloin maksu tilauksestasi suoritetaan.

Jäsenyys

Ensimmäiset 30 päivää ovat ilmaisia uusille jäsenille. Jos päätät pysyä Vienon jäsenenä, sinua laskutetaan kerran kuussa kuukauden sinä päivänä, jona ensimmäisen kerran rekisteröidyt.

Saadaksesi palvelun sisällön käyttöösi, tulee sinun rekisteröityä ja luoda itsellesi käyttäjätili. Vastaat siitä, että antamasi henkilötiedot ovat totuudenmukaiset ja myös siitä etteivät kirjautumistietosi tai salasanasi joudu toisen henkilön haltuun.

Toistolaitteet

Vieno toimii kaikissa verkossa olevissa laitteissa, joissa on verkkoselain. Vienon käyttö vaatii aina verkkoyhteyden.

Palvelun hinnan tai ehtojen muuttaminen

Vieno pidättää oikeuden muuttaa palvelun hintoja tai ehtoja mukaan lukien nämä yleiset käyttöehdot (myös kampanjoiden aikana) tämän ollessa tarpeellista olosuhteiden olennaisen muutoksen, palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutosten tai muun pätevän syyn johdosta. Muutetuista hinnoista tai ehdoista tiedotetaan sähköpostitse ja tieto voidaan julkaista myös Vienon verkkosivustolla. Jos et hyväksy muutosta, on sinulla mahdollisuus irtisanoa tilauksesi päättymään voimassaolevan tilausjakson päättyessä.

Vienolla on tietyissä tilanteissa oikeus välittömästi muuttaa hintojaan tai ehtojaan, jos tuo muutos johtuu valuuttakurssien muutoksesta, verosta, arvonlisäverosta, yleisestä maksusta, viranomaisen päätöksestä tai lakimuutoksesta tai muusta säädöksestä, jonka perusteella Vienon tulee muuttaa hintojaan tai ehtojaan tai joka aiheuttaa selvän muutoksen Vienon kuluissa. Mikäli et hyväksy kyseistä muutosta hinnassa tai ehdoissa, on sinulla mahdollisuus irtisanoutua näistä yleisistä ehdoista silloin, kun uudet yleiset käyttöehdot astuvat voimaan ilmoittamalla tästä Vienolle.

Sellaisista muutoksista, jotka selvästi hyödyttävät sinua käyttäjänä, ei tarvitse ilmoittaa sinulle ja ne voivat astua voimaan välittömästi eivätkä ne anna sinulle oikeutta välittömin seurauksin irtisanoutua näistä yleisistä käyttöehdoista.

Sopimuskausi ja irtisanominen

Voit irtisanoa tilauksesi milloin tahansa. Jos tilaus irtisanotaan ennen kuluvan kuukausijakson päättymistä, päättyy tilaus vasta tämän jakson päättyessä. Kuukausijakso voi kestää 28–31 päivää, koska tilaustasi jatketaan jokaisen kuukauden samana päivänä, jolloin ensimmäinen maksu tilauksestasi veloitettiin.

Tilaus irtisanotaan oman käyttäjätilin kautta. Sinun tulee irtisanoa tilauksesi ennen kuin maksettu kuukausijakso päättyy, viimeistään klo 23.59 tilauksen uudistamista edeltävänä päivänä. Muutoin tilaus jatkuu automaattisesti kuukausijaksolla voimassaolevalla kuukausihinnalla.

Mikäli rikot näitä yleisiä käyttöehtoja, on Vienolla oikeus välittömästi estää pääsysi palveluun tai irtisanoa tilauksesi. Näiden yleisten käyttöehtojen rikkominen saattaa myös johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Vienolla on myös oikeus yhden kuukausijakson ennakkoilmoituksella irtisanoa tilauksesi, jos palvelu lopetetaan tai sitä muutetaan.

Vienon velvollisuudet ja oikeudet

Vieno tarjoaa palvelun sellaisena kuin se kulloinkin on. Käyttäjä ymmärtää, että palvelun sisältö ja toiminnot voivat muuttua koska tahansa ilman etukäteisvaroitusta.

Vienolla on oikeus viestiä sinulle sähköpostitse tarjouksista, muutoksista tai muusta Vienon palveluihin liittyvästä.

Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden. Vieno ei kuitenkaan takaa, että palvelu toimisi aina virheettömästi ja keskeytyksittä. Vieno ei vastaa siitä, että et voi käyttää palvelua johtuen Vienosta riippumattomista syistä (esimerkiksi ylikuormitus, verkko- tai muut tietoliikenneviat tai sinun käyttäjänä tekemä väärinkäytös tai puute laitteissasi). Jos palvelussa ilmenee puutteita tai katkoksia, Vienolla on oikeus korjata ne ilman, että ne katsotaan sopimusrikkomuksiksi. Vienolla on myös kohtuullisissa määrin oikeus sulkea palvelu päivityksen ja huollon ajaksi.

Vienon vastuu sellaisista lievällä huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista, jotka johtuvat näissä ehdoissa sovittujen olennaisten sääntöjen rikkomisesta, on rajoitettu kokonaismäärään, joka on ennakoitavissa tämän tyyppisille sopimuksille, riippumatta siitä, mihin oikeusperusteeseen vaatimus perustuu. Vieno ei vasta muista lievällä huolimattomuudella aiheutuneista vahingoista. Olennaisia sääntöjä näissä käyttöehdoissa ovat sellaiset säännöt, jotka ovat olennaisia sopimuksen asianmukaisen täyttämiseksi ja joiden täyttämiseen käyttäjä voi luottaa.

Yllä mainittua vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta pakollisen lainsäädännön mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen tai huolimattomuuden vuoksi aiheutuneisiin henkilövahinkoihin.

Vienolla on oikeus luovuttaa edelleen näiden yleisten käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain.

Palvelun käyttäminen ja käyttäjän vastuu

Vieno omistaa kaiken Vienon tarjoaman tekijänoikeudella suojatun sisällön. Käyttäjätilin luomisella ja maksun suorittamisella sinulle myönnetään palvelun sisältöön ei-yksinomainen, luovutuskelvoton, rajoitettu lisenssi, jonka nojalla voit käyttää sisältöä näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Näiden käyttöehtojen nojalla omistusoikeus tai muut immateriaalioikeudet palvelun sisältöön eivät siirry sinulle tai muille. Käyttäjänä voit näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti tilausjaksolla kuunnella rentoutuksia ja tutustua palvelun muuhun sisältöön. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yksityistä käyttöä varten eikä sitä saa käyttää kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen.

Käyttäjätilisi on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa muiden kanssa.  Sitoudut olemaan kopioimatta kokonaan tai osin rentoutusäänitteitä tai Vienon palvelun muuta sisältöä sekä muutoin olemaan kiertämättä teknisiä rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää palvelun sisällön kopioiminen sekä olemaan levittämättä edelleen rentousäänitteitä tai Vienon palvelun muuta sisältöä esimerkiksi myymällä, kopioimalla, lainaamalla tai vuokraamalla sitä edes omaan käyttöön. Et myöskään saa käyttää palvelua mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai siten, että loukkaat näitä yleisiä käyttöehtoja. Et saa kannustaa toista henkilöä palvelun sellaiseen käyttämiseen, joka rikkoo lakia tai näitä yleisiä käyttöehtoja. Vastaat siitä, että antamasi sähköpostiosoite on oikea ja ajan tasalla, sillä suurin osa tilaukseen ja ostoihin liittyvästä viestinnästä tapahtuu sähköpostitse.

Jos epäilet, että tiliäsi käytetään luvattomasti, tulee sinun ilmoittaa asiasta Vienolle välittömästi sekä vaihtaa salasanasi. Vastaat itse kaikesta vahingosta, joka on syntynyt sallittuasi toisen henkilön pääsyn palveluun käyttäjätilisi kautta. Vienolla on oikeus irtisanoa tilauksesi välittömästi tai estää pääsysi palveluun, jos sillä on syytä epäillä, että joku väärinkäyttää käyttäjätiliäsi muulla tavoin.

Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa toiselle henkilölle, kokonaan eikä osittain, näiden yleisten käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ilman Vienon suostumusta.

Suojaaminen

Rentoutusäänitteiden ja kuvien kaikki kopiointi ja luvaton edelleen levittäminen on kielletty. Vastaat itse siitä, ettei äänitteitä levitetä edelleen muille edellä kohdassa 11. kuvatulla tavalla.

Yhteystiedot

Suomalainen osakeyhtiö Vieno Global Oy (yritystunnus 2818796-2). Saat yhteyden asiakaspalveluumme sähköpostitse v[email protected] Kysymykset rentoutuksista voit lähettää osoitteeseen t[email protected]

Nämä yleiset käyttöehdot ovat saatavilla toistaiseksi vain suomeksi.

Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 15.4.2019.